A Jukebox of Songs from Sri Lanka


Have you listened to these?

Tell a Friend
Tell your Friend about this great music site

Classical
Classical Songs

Old Pop
Old Pops

New Pop
New Pops

Oldies
Oldies

Instrumentals
Instrumentals

Movie
Songs
Movie Songs

Drama
Songs
Drama Songs

English
Songs
English Songs

Cultural
Songs
Cultutal Songs

Baila
Balia

Others
Other Categories


Quicklinks
 


Snapshot of our Collection

Older Pops
p#r¹ jn®y ±
4340 Tracks
ArtistTracks ArtistTracks
 Abeysekara, Sunila
äÎl` a@B@Skr 
2   Abeysekara (Ranathuga), Sadhana
s`[n` a@B@Skr (rzóAg) 
2 
 Agra Sajivani
a´` s»v¹ 
2   Amarasinghe, Sumana
ämn` amrâAh 
2 
 Ananda, Shama
;`m` a`nNq 
1   Ariyaratne, Indeevari
iNÙvÞ a`ÝyrWn 
2 
 Ariyaratne, Pushparani
Õ;pr`ª a`ÝyrWn 
1   Ariyasinghe, W. D.
dB. ¬. a`ÝyâAh 
1 
 Arnolda Suby, Dalrene
d#LÞN a`R@n~Ld` å¡ 
2   Attanayake, Sujatha
äj`w` aWwn`yk 
15 
 Baddage, Rohana
@r`hz b#Qq@G 
1   Balasuriya, Abeywardhana
a@BvR[n b`låÝy 
1 
 Bandara, Dhammika (Walpola)
[MÉk` (vL@p`l) bZd`r 
1   Barathi, Anil
aÎL X`rò 
53 
 Beg, Ishak
i;`K @bG 
1   Bogoda, Indrani
iNÜ`Î @b~@g`d 
17 
 Bogoda, Rohana
@r~hz @b~@g`d 
18   Botheju, Sisil
ââL @b`@W¼ 
3 
 Bulegoda, Rohan Shantha
@r`h`N \`Nw £@L@g`d 
1   Cabraal, Chandra
cNÜ` kBr`L 
1 
 Caldera, Henry
@hNÞ kL@Qr` 
32   Calypso
k#ÄP@s~ 
16 
 Chitrasena, Kamal
kmL ¦õ@Sn 
5   Christopher Paul
áS@t~pR @p~L 
16 
 Dahanayake, Morris
@m`ÝS qhn`yk 
16   Dasanayake, Sarath [Gee Nirmana]
srW qsn`yk (± ÎRm`z) 
26 
 Dassanayake, Sri Kantha
– k`Nw qsn`yk 
8   De Almeda, Corrine
@k`ÞN q aL@Mq` 
7 
 De Silva, Derric
@dÝK q âLv` 
1   De Silva, Kumari
Ám`Ý q âLv` 
3 
 De Silva, Saman
smN q âLv` 
1   Deepika Priyadarshani
ÙÓk` ®yqR\\Ï 
2 
 Dennis, Ivo
aû@v~ @dÎS 
17   Dharmaratne, Nelum
@nÆM [RmrWn 
1 
 Dharmaratne, Saliya
s`Äy [RmrWn 
2   Dharmaratne Brothers
[RmrWn s@h~qr@y~ 
23 
 Disanayake, Latha
lw` Øs`n`yk 
16   Disasekera, Narada
n`rq Øs`@Skr 
1 
 Divulgane, Karunaratne
kr#z`rWn ØîLg@N 
2   Edward, Thiyaga N.
w&`g` eN. eDvD 
7 
 Evans, Subhashini
äX`¯¹ ev`NS 
2   Felix Anton
FÄKS a#NtN 
18 
 Ferdinando, Rolinson
@r`ÄNsN fR«n#N@d~ 
1   Fernando, Bonny
@b`Ï ×n`NÚ 
15 
 Fernando, C. T.
ã. è. ×n`NÚ 
1   Fernando, Chandana
cNqn ×n`NÚ 
2 
 Fernando, Errol
erL ×n`NÚ 
5   Fernando, Lalith
lÄW ×n`NÚ 
1 
 Fernando, Leslie
@lSÄ ×n`NÚ 
5   Fernando, M. S.
eM. eS. ×n`NÚ 
3 
 Fernando, Neville
@nìL ×n`NÚ 
1   Fernando, Priyantha
®yNw ×n`NÚ 
1 
 Fernando, Shiromie
¯@r~Ê ×n`NÚ 
37   Fernando, Susil
äâL ×n`NÚ 
1 
 Fonseka, C D
ã. ¬. @f`N@Sk` 
7   Fonseka, C L
ã. eL. @f`N@Sk` 
11 
 Fonseka, Chandralal
cNÜl`L @f`N@Sk` 
1   Fonseka, Raymond
@RmND @f`N@Sk` 
1 
 Fonseka, Roy [Samanalayo]
@r~û @f`N@Sk` 
1   Fonseka, Sharmila
;`Él` @f`N@Sk` 
1 
 Fonseka, Shayami
\&`Ê @f`N@Sk` 
2   Gay Sisiters
@G âStRS 
1 
 Golden Chimes
@g`LdN cûMS 
29   Grecian Ananda (Abeykoon)
@´;N a`nNq (a@B@k~N) 
57 
 Gunarathne, Sudesh
ä@Q| ²nrWn 
4   Gunasekera, Nimal
ÎmL ²z@Skr 
5 
 Gunasena, D D
¬ ¬ ²z@Sn 
2   Gunathilake, Anjaleen
a#NjÅN ²zñlk 
191 
 Gunathilake, Mariazelle
mÝy@sL ²zñlk 
30   Gunawardhana, Chandrani
cNÜ`Î ²zvR[n 
1 
 Hassan, Toni
@t~Î hsN 
1   Hettiarachchi, Chandani
c`NqÏ @hTça`rC¦ 
2 
 Jagath Devapriya
jgW @Qv®y 
1   Janatha Gayana Wrundaya
jnw` g`yn v^Nqy 
2 
 Jayakody, Edward
eDvD jy@k`« 
3   Jayakody, Veena
íz` jy@k`« 
1 
 Jayaratne, T. M.
è. eM. jyrWn 
1   Jayasantha, Tudor
çýdR jy\\`Nw 
2 
 Jayasuriya, Damayanthi
qmyNñ jyåÝy 
1   Jayathilaka, Bandara
bZd`r jyñlk 
13 
 Jayawardena, H. M.
eC. eM. jyvR[n 
1   Jayawardena, Nihal
Îh`L jyvR[n 
8 
 Jetliners
@jTlûnRS 
4   Jothipala, H. R.
eC. a`R. @j~ñp`l 
1018 
 Kahawita, Mallika
mLÄk` khìt 
4   Kalawathi
kl`vò 
29 
 Kandanarachchi, Chandrakumar
cNÜÁm`R k>n`r`C¦ 
37   Kandanarachchi, Tudor
çýdR k>n`rC¦ 
1 
 Kandanarachchi, Victor
ìKtR k>n`rC¦ 
1   Kandayam Gee [Various]
kZd`yM ± 
22 
 Kandepola, A L B
E. eL. ¢. kN@q@p`l 
2   Karunanayake, Lilanthi
ÄlNñ kr#n`n`yk 
24 
 Kathriarachchi, Punya
Õz&` kÿa`rC¦ 
4   Kavishwara, Swarnalatha
ävRzlw` kí|vr 
18 
 Kelegedara, Siripala
âÝp`l k#l$@gqr 
1   Kumarathunga, Vijaya
ìjy Ám`rzóAg 
56 
 Kurukulasuriya, Jeevarani
»vr`ª Ár#ÁlåÝy 
6   La Bambas
l` bMb`S 
4 
 La Ceylonians
l` â@l~ÎyNS 
21   Lanthra, Haroon
hr$N lNõ` 
45 
 Los Cabelleros
@l`S k#@b@l@r~S 
3   Los Flamingos
@l`S Fl#ÉN@g~S 
2 
 Los Muchachos
@l`S Ëc`@c~S 
1   Mala Nandani
m`l` nNqÏ 
1 
 Malawana, Annesley
a#nSÄ m`lvn 
82   Mallawarachchi, Milton
ÉLtN mLlva`rC¦ 
363 
 Mallawarachchi, Ranil
rÎL mLlva`rC¦ 
1   Manoharan, A. E.
E.I. m@n~hrN 
4 
 Meesesso
Ê m#S@s~ 
12   Mendis, Nimal
ÎmL @mN«S 
2 
 Mendis, Shirley
;RÄ @mN«S 
1   Mendis Foursum
@mN«S @f~sM 
1 
 Mohan Raj
@m`h`N r`J 
1   Moonstones
ÌNS@t~NS 
12 
 Nanayakkara, Anusha
aÑ;` n`n`yKk`r 
1   Nanayakkara, Seetha
ãw` n`n`yKk`r 
1 
 Nanda Malini
nNq` m`ÄΠ
1   Nandasiri, Malkanthi
mLk`Nñ nNqâÞ 
1 
 Nandasiri, Sanath
snW nNqâÞ 
1   Nelson, Nihal
Îh`L @nLsN 
1 
 Pasquel, Keerthi
ÀRò p#SÁvL 
32   Pathirana, Nanda
nNq` pñrz 
18 
 Peiris, Michael
mûkL ÔÞS 
28   Perera, Chandralekha
cNÜ@Lš` @p@Rr` 
1 
 Perera, Indrani
iNÜ`Ï @p@Rr` 
130   Perera, J. A. Milton
@J. E. ÉLtN @p@Rr` 
140 
 Perera, Joe B
@j~ ¢ @p@Rr` 
12   Perera, Lakshmi
l:Ê @p@Rr` 
8 
 Perera, Lankika
lA¿k` @p@Rr` 
1   Perera, Mallika
mLÄk` @p@Rr` 
1 
 Perera, Maya Damayanthi
m`y` qmyNñ @p@Rr` 
6   Perera, Mervin
mRìN @p@Rr` 
75 
 Perera, Neil H
ÏL eC. @p@Rr` 
4   Perera, Nimal
ÎmL @p@Rr` 
2 
 Perera, Priyankara
®yAkr @p@Rr` 
1   Perera, Ranjani
rAjÏ @p@Rr` 
5 
 Perera, Romles
@r`MlS @p@Rr` 
14   Perera, Sabitha
s¢w` @p@Rr` 
1 
 Perera, Shelton
@;LtN @p@Rr` 
3   Perera, Sunil
äÎL @p@Rr` 
4 
 Perera, Vernon
vRnN @p@Rr` 
63   Polonnowita, Vijaya Siriwardena
ìjy âÝvR[n @p`@l`N@n~ìt 
16 
 Premaratne, W.
dB. @×mrWn 
4   Ranasinghe, Daya Ananda
qy` a`nNq rzâAh 
7 
 Ranasinghe, Nalini
n`ÄÏ rzâAh 
1   Ranasinghe, Noel
@n`@yL rzâAh 
1 
 Ranasinghe, Thilaka
ñlk` rzâAh 
1   Ranathunga, Amara
amr` rzóAg 
1 
 Ranathunga, Dayaratne
qy`rWn rzóAg 
1   Ranathunga, Nirmala
ÎRml` rzóAg 
3 
 Randeniya, Ravindra
rìNÜ rN@qÎy 
4   Rani (Perera), G. S. B.
». eS. ¢. r`ª (@p@Rr`) 
1 
 Ratnayake, Victor
ìKtR rWn`yk 
1   Rodrigo, Lakshman
l:mN @r`DÝ@g~ 
4 
 Rodrigo, Peter
ÔtR @r`DÝ@g! 
1   Rupa Indumathi
r$p` iNÚmò 
39 
 Samanalayo
smn]@y~ 
17   Samarasinghe, Bandu
bNÚ smrâAh 
1 
 Samaraweera, Jenita
@jÎt` smrír 
1   Sebastian, Rajiv
rºV @sbSçyN 
1 
 Senarathne, Sriyani
–y`Î @Sn`rWn 
24   Senaratne, Indrani
iNÜ`Ï @Sn`rWn 
3 
 Senaratne, Priyanthi
®yNñ @Sn`rWn 
1   Senaratne, Sisira
ââr @Sn`rWn 
1 
 Seneviratne, Raj
r`J @s@nìrWn 
14   Silva, Freddy
@×D âLv` 
73 
 Silva, Victor
ìKtR âLv` 
1   Siriwardena, Chandrika
cNŒk` âÝvR[n 
36 
 Siriwardena, Rohana
@r~hz âÝvR[n 
19   Siriwardena, Sunil
äÎL âÝvR[n 
1 
 Somasiri, Athula
aól @s~mâÝ 
1   Soysa, Amarapala
amrp`l @s`ûs` 
1 
 Soysa, Punsiri
ÕNâÝ @s`ûs` 
133   Sudasinghe, Rohini
@r~µ¹ äqâAh 
1 
 Super Golden Chimes
äpR @g`LdN cûMS 
107   Super Stars
äpR St`RS 
6 
 Suriyasena, Priya
®y` åÝy@Sn 
93   Thilakaratne, Srimathi
/mò ñlkrWn 
26 
 Three Sisters
ÿ âStRS 
16   Udawatte, Dhanapala
[np`l udvWw 
1 
 Unknown [Sarala Gee]
ìì[ (sr] ±) 
47   Unknown, Duets
ýg ± (g`yk @n`qNn`) 
6 
 Unsorted Artists
@n`@Wr$ g`yn ©LÔN 
2   Wadisinghe (Dalugama), Amitha
aÉw` v#ØâAh (qUgm) 
3 
 Waidyasekera, Devananda
@Qv`nNq @@vq&@Skr 
1   Walpola, Latha
lw` vL@p`l 
67 
 Walpola, Suneth
ä@nW vL@p`l 
1   Warakagoda, Wijeratne
ì@JrWn vrk`@g`d 
20 
 Weerarathna, Senarath
@s@nrW írrWn 
4   Weerasinghe, Rohana
@r~hz írâAh 
22 
 Weerasiri, Ananda
a`nNq írâÞ 
2   Weerathunga, Kokiladevi
@k~¿l@Qì íróAg 
1 
 Wickramasekera, Edmund
eDmND ìÃm@Skr 
18   Wickramasinghe, Neela
Ïl` ìÃmâAh 
3 
 Wijerathne, Chintha Kumari
¦Nw` Ám`Ý ì@JrWn 
1   Wijeratne, Piyasiri
ÓyâÝ ì@JrWn 
10 
 Wijesekara, Lakshman
l:mN ì@J@Skr 
7   Wijesinghe, Maurice
@m`ÞS ì@JâAh 
1 
 Wijesuriya, Rohitha
@r~µw ì@JåÝy 
11   Wijewardena, Clarence
Kl#rNS ì@JvR[n 
307 
 Winslow Six
ìNS@l~ âKS 
3 

Publish Your Work
Let us know if you'd like your work to be listed in Sinhala Jukebox! Write to webmaster.
Great Song
Would you like tell us about a great song that is missing in our collection? We will do our best to add it to our collection.
Problems
If you encounter any problems listening to our songs, we would appreciate your feedback so that we can correct them. Please let us know via webmatser at this site. Also remember to read our FAQ page and our Support Forums.
Acknowledgements
We wish to acknowledge the contributions of these people.
Advertisement:

Advertisement:
Nalin Jayawardena: Duru Ratawala Api

Advertisement:
Search
Song Titles

Ignore Case
Separate multiple keywords with a space.
Search Tips

Advertisement:

Advertisement:

Advertisement:

Sinhala Fonts
Right click HERE to download and install 'Kandy New' Sinhala Font to see the Sinhala Lettering in our pages [for Windows PCs only].

Home | Artists | Music Composers | Featured Artists | Lyrics | Geetha Katha | Lyric Composers | FAQ | About Us | Community

This is a service provided for Sri Lankan Music Fans for on-line listening only. Unauthorized uses of any kind, including
but not limited to downloading, copying or distributing of the song tracks in this site are strictly prohibited.

Terms & Conditions of Use. Privacy Statement.
©2000-2014, Sinhala Jukebox - A Jukebox of Songs from Sri Lanka.
Contact Us